เกี่ยวกับเรา

หจก. กัญญาภัทรคลีน ... 

เปิดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ "ริการทำความสะอาดครบวงจร" โดยวิธีโรยตัวและให้บริการทำความสะอาดกับหน่วยงานชั้นนำ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม 

รวมทั้งตามบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยต่างๆ โดยให้บริการ แบบครั้งเดียว หรือ รายเดือน พร้อมทีมงานและผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีชั้นสูงจากอเมริกาและยุโรป นำมาใช้ดำเนินการทำความสะอาดเพื่อให้ได้มาตรฐาน 

เกิดการบริการเป็นไปตามความต้องการของทางลูกค้า

 

 

ทางเรา ตระหนักถึงความสำคัญของแผนกฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ให้มีความรู้ มีทักษะ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของลูกค้า รวมถึงความสามารถ และทัศนคติที่ดี ต่อการปฏิบัติงาน บริษัทยังมีนโยบายในการคัดสรรบุคลากรเน้นถึงความซื่อสัตย์ ความขยัน ความมีน้ำใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น